Eerdaags ook Rackett- Rapidball (lees onder verder)

Squash

Squash is een racketspel dat door twee personen in een gesloten ruimte wordt gespeeld en een klein beetje vergelijkbaar is met het tennisspel, althans in zoverre dat de spelers hier niet tegenover elkaar staan maar naast elkaar en gebruik kunnen maken van muren. Er is dan ook geen net gespannen en de (zachte) bal wordt steeds tegen de tegenoverliggende wand gespeeld.

Beschrijving van het spel

Speelveld

De ruimte waar squash in gespeeld wordt heeft een vloeroppervlakte van 6,40 bij 9,75 meter en is volledig door muren omgeven. Meestal is de achtermuur van glas. Er zijn diverse lijnen op de muren getekend. Bij de spelregels staat een beschrijving van de betekenis van deze lijnen.

Squashracket

Het aanbod van squashrackets is groot. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, materialen en prijsklassen. Een belangrijke factor in de keuze van het racket is het gewicht. Een zwaarder squashracket geeft meer kracht en een lichter squashracket geeft de speler meer controle over het racket. De meeste squashrackets zijn gemaakt van aluminium, titanium, koolstofvezel of een mix hiervan.[1] Aluminium rackets wegen het meest, titanium weegt veel minder. Koolstofvezel weegt het minst en geeft de grootste controle over de balans van het racket en is tevens het sterkst. Verder is een verdeling van het gewicht belangrijk: meer gewicht in het blad van het racket geeft meer kracht.

Ballen

Pro bal

Er zijn verschillende soorten squashballen waarmee gespeeld kan worden. Het verschil zit in de grootte van de bal maar voornamelijk in hoe goed de bal stuitert. Er zijn meerdere sportmerken die squashballen aanbieden, maar deze gebruiken niet allemaal dezelfde standaard voor het onderscheiden van de verschillende soorten ballen. De meest voorkomende squashbal is van het merk Dunlop. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten ballen:

  • Pro, zwarte bal met 2 gele stippen. Dit is de officiële bal van de World Squash Federation (WSF), Professional Squash Association (PSA) en de Women’s International Squash Players Association (WISPA). Dit is de bal die in alle internationale squashcompetities gebruikt wordt. Op volledige glazen banen (glass coarts) wordt in officiële wedstrijden meestal met een witte bal gespeeld vanwege de betere zichtbaarheid. Deze bal heeft dezelfde eigenschappen als de zwarte bal met 2 gele stippen.
  • Competition, zwarte bal met 1 gele stip. Deze bal heeft dezelfde afmetingen als de officiële wedstrijdbal (Pro), alleen stuitert deze bal 10% meer.
  • Progress, zwarte bal zonder stip (of zwarte bal met rode stip). Deze bal is 6% groter dan de officiële wedstrijdbal en stuitert 20% meer.
  • Max, blauwe bal zonder stip (of zwarte bal met blauwe stip). Deze bal is 12% groter dan de officiële wedstrijdbal en stuitert 40% meer.

Voor beginners wordt aanbevolen om de Max of Progress te gebruiken. Dit zijn de snelste ballen die het meest stuiteren. Voor gevorderden is de Competition of de wedstrijdbal (Pro) bedoeld. Dit zijn de traagste ballen en ze stuiteren het minst.

Puntentelling

Sinds 1 april 2009 geldt het huidige puntentellingsysteem, het "par-11" systeem. In elke rally wordt een punt gescoord, ongeacht of die gemaakt wordt door de serveerder of door de ontvanger. Wie het eerst 11 punten scoort met twee punten verschil, wint de game en wie het eerst drie games wint, wint de wedstrijd. Dit puntentellingsysteem is door het WSF (World Squash Federation) ingevoerd om lange wedstrijden te voorkomen en de status van olympische discipline te verkrijgen. Eerder gold een puntentelling waarbij alleen de serveerder een punt kon scoren. Als de ontvanger de rally won, mocht hij vervolgens gaan serveren en proberen een punt te scoren. Degene die het eerst 9 punten scoorde won de game. Bij een gelijke stand mocht de ontvanger kiezen om tot 9 of tot 10 punten te spelen. Een spel liep over meerdere, meestal twee ('best of three') of drie ('best of five'), gewonnen games.

Service en spel

Bij het begin van elke servicebeurt, of bij de start van een nieuwe game, mag de serveerder het serveervak kiezen. De serveerder wordt bij de eerste game door middel van tossen bepaald. Voor de daaropvolgende games geldt dat de speler die de voorafgaande game heeft gewonnen als eerste mag serveren. De eerste servicebeurt mag de serveerder kiezen uit welk servicevak hij serveert. Na het winnen van de rally moet de serveerder vanuit het andere servicevak serveren. Dit gaat door totdat de serveerder een rally verliest. Dan mag de andere speler kiezen waar zijn/haar servicebeurt begint. Bij het serveren moet de serveerder met minstens 1 voet in het serveervak staan (met deze voet mogen de lijnen van het servicevak niet geraakt worden, de voet moet binnen de lijnen zijn). De bal moet zo gespeeld worden dat deze rechtstreeks de voormuur raakt tussen de servicelijn (middelste rode lijn) en de bovenste uitlijn. Daarna moet de bal, al dan niet via een zijmuur/achtermuur, in de helft van de tegenstander terechtkomen, achter de rode dwarslijn (lijn over de breedte). Er mag zowel bovenhands als onderhands worden geserveerd. Er bestaat niet zoals bij tennis een herkansing voor een foute service. De service gaat direct over naar de andere speler.

Voordat de bal teruggeslagen wordt, mag deze eenmaal de grond raken. De bal moet na de slag, al dan niet via de zijmuren/achtermuur, de voorwand raken tussen de onderste (tin) en bovenste rode lijn, zonder eerst de grond te raken. In tegenstelling tot veel andere sporten mag de bal de lijn niet raken. Het raken van de lijn wordt als fout gerekend.

Racket- Rapidball.

Rapidball is een racketsport die op een reguliere squashbaan wordt gespeeld, maar met verschillende rackets en ballen.

Het racket heeft een groter blad dan een squashracket en de bal is zowel groter als hoger dan een squashbal. Het is gemakkelijk om met Rapidball aan de slag te gaan. Het racketblad ligt binnen handbereik en de bal is gemakkelijk te volgen. De bal heeft ook de neiging om tegen de muren te stuiteren, zodat het spel gemakkelijk door kan gaan. De bal en rackets lijken herkenbaar voor mensen met bijvoorbeeld een tennisachtergrond.

De bijeenkomsten in Rapidball zijn doorgaans lang. Je krijgt veel zweet op het voorhoofd. Maar de belasting op de knieën, heupen en andere gewrichten is klein, ia want je kunt meestal sloeg de bal op heuphoogte. Daarom is Rapidball ook aantrekkelijk voor beoefenaars van andere vormen van racketsporten, voor het geval je lichaam niet dezelfde inspanningen kan verdragen als voorheen en je echt een hekel hebt aan het idee om de geneugten van een behendig racketspel op te geven.

De regels van Rapidball

De regels van Rapidball lijken erg op die van squash, maar zijn eenvoudiger.

Dienen

De serveerder heeft één serveerpoging en moet afwisselend vanaf de rechter- en linkerkant serveren met ten minste één been in de serveerbox. In tegenstelling tot squash mag de bal echter niet de lucht in worden geworpen voordat deze met het racket wordt geraakt. In plaats daarvan wordt het op de vloer teruggekaatst. Als het weer van de vloer komt, moet het direct op de voormuur boven de servicelijn worden geslagen. De bal moet dan opnieuw stuiteren vanaf de voormuur en de grond raken binnen het ontvangende veld van de tegenstander voordat hij mogelijk de zij- of achterwand raakt. Als de bal een van de rode lijnen raakt, wordt dit als een fout beschouwd. Hetzelfde geldt als het de zij- of achterwand raakt voordat het de grond raakt.

Return of Serve

De ontvanger kan ervoor kiezen om de service te volleyen of om de bal terug te slaan voordat of nadat deze de achterwand of zijwand heeft geraakt. Bij het terugslaan van de service en alle daaropvolgende slagen, mag de bal de achterwand en de zijwanden raken voordat hij de voorwand raakt. Het is slechts één keer toegestaan de vloer aan te raken voordat deze wordt teruggegeven.

Hoe u een punt kunt winnen

Er worden verschillende scoresystemen gebruikt, maar meestal wordt point-a-rally gebruikt, dat wil zeggen dat de winnaar van een rally een punt krijgt, ongeacht wie serveert, behalve als er een "let" wordt gespeeld, dwz de service wordt opnieuw gedaan. Een rally wordt gewonnen als de tegenstander er niet in slaagt de bal terug op de voormuur te slaan, hetzij direct, hetzij nadat hij andere muren heeft geraakt, voordat de bal de grond twee keer heeft geraakt.

Score

Een wedstrijd wordt meestal het beste gespeeld van 5 spellen tot 8 punten elk. Bij 7 (7-7) beslist de ontvanger van de service of hij naar 8 of naar 10 wil spelen.

Andere set scores kunnen voorkomen, bijvoorbeeld in squash best van 5 games tot 11 punten per rally, of best of 3 games tot 15.

youtu.be/SawO2zBJrhIATTENTIE alle zaalgebruikers !

ALLE ZWARTE SCHOENZOLEN ZIJN VERBODEN !

Het is bij Fit-n-Squash Rijen NIET toegestaan om met zwarte zolen van welke makelij dan ook, te squashen. Squashers met zwart gezoolde schoenen zullen dan ook vanaf heden de toegang tot de squashzalen worden geweigerd. Alleen spekzolen zijn nog toegestaan. Meegenomen (bron) water en ( sport/fris ) dranken zijn niet toegestaan.